Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 447/28-06-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 447/28-06-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ A/C VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ DENSO:DCP32006 ΤΕΜ:3
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 447/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear