Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 439/01-09-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 439/01-09-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΑΡΟΣ DSL-480.08 (ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΜΕ ΜΠΛΕ LED) ΤΕΜ:3
2. ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΑ ΦΩΤΑ DSL-X10.08 (ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΕ ΜΠΛΕ LED) ΤΕΜ:12
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 439/2022
ΑΔΑ Ω30ΑΟΡ1Π-46Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-09-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear