Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 423/23-08-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 423/23-08-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Φύλλα λαμαρίνας χάλυβα, 2m X 1m, πάχους 0,8mm
ΤΕΜ 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 423/2022
ΑΔΑ 6ΘΨ6ΟΡ1Π-6ΣΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear