Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 413/11-06-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 413/11-06-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7Η0521101 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 413/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear