Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 411/11-06-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 411/11-06-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΗΧΕΙΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 100 W - 6,6 CM ΤΕΜ:15
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 411/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear