ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ ΣΕΤ Κωδ:Α0232500201 7τεμ.
2) ΡΟΥΛΕΜΑΝ/ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Κωδ:Α0002542508 7τεμ
Αριθμός Εντολής 22/20-01-2020
ΑΔΑ 9ΞΦ1ΟΡ1Π-ΙΗ6
ΑΔΑΜ 20PROC006431841
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear