Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 390/3-06-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 390/3-06-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ R134A ΚΙΛΑ 24
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 390/2021
ΑΔΑ ΨΩΥΛΟΡ1Π-ΔΠΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear