Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 39/18-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 39/18-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Αισθητήρας NOX (KHH 7454)
Κωδικός: 9817454580 Τεμάχια: 1 Τιμή: 471,20€
(Γνήσιο ανταλλακτικό από επίσημη αντιπροσωπεία)
2. Αισθητήρας NOX Εμπρός (KHH 9331)
Κωδικός: 9820566180 Τεμάχια: 1 Τιμή: 310,00€
(Γνήσιο ανταλλακτικό από επίσημη αντιπροσωπεία)
3.Αισθητήρας ΝΟΧ Πίσω (ΚΗΗ9331)
Κωδικός: 98201120780 Τεμάχια: 1 Τιμή: 334,80€
(Γνήσιο ανταλλακτικό από επίσημη αντιπροσωπεία)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 39/2022
ΑΔΑ 9ΨΦΨΟΡ1Π-ΙΜ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear