Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 384/28-05-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 384/28-05-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΜΑΝΕΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ PEUGEOT BOXER DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:DM004018006VRM .ΤΕΜ:5
2. ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤIΚΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ PEUGEOT BOXER DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:DM004024003PRT ΤΕΜ:5
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 384/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear