Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 342/9-05-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 342/9-05-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία αντικατάστασης των παρακάτω ανταλλακτικών στο υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ-2579 ασθενοφόρο τύπου PEUGEOT BOXER Diesel 2014 Τεμ:1
2. ΔΥΝΑΜΟ ΚΛΑΣΗΣ 15 PEUGEOT BOXER Diesel 2014 Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 342/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear