Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 336/28-04-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 336/28-04-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Γνήσιο
Ανταλλακτικό DAIMLER Q0003192V005000000Τεμ:1
2. ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεμ:1
Γνήσιο Ανταλλακτικό DAIMLER A 160 154 00 80
3. ΡΑΚ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γνήσιο Τεμ:1
Ανταλλακτικό DAIMLER A 160 200 00 56
4. ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ-ΤΡΟΧΑΛΙΑ Τεμ:1
Γνήσιο Ανταλλακτικό DAIMLER Q0015956V001000000
5.ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Τεμ:1
Γνήσιο Ανταλλακτικό DAIMLER A 160 018 03 12
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 336/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2021 - Ωρα 10.00
Bear