Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 327/03-06-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 327/03-06-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Λάστιχα Οξυγονοκόλλησης κόκκινο Μέτρα:10 Πιθανή δαπάνη 31,00 €
2.Λάστιχα Οξυγονοκόλλησης μπλε Μέτρα:10 Πιθανή δαπάνη 31,00 €
3.Βαλβίδα αντεπιστροφής φλόγας Μέτρα:1 Πιθανή δαπάνη 16,74 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 327/2022
ΑΔΑ ΩΜΖΣΟΡ1Π-80Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear