Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενόφορων ΑΕ 321/31-05-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενόφορων ΑΕ 321/31-05-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΦΡΕΟΝ) R134A ΚΙΛΑ 36
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 321/2022
ΑΔΑ 67Ε8ΟΡ1Π-ΨΓΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear