Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 320/31-05-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 320/31-05-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΟΥΖΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH:0242235666-7Α0 ΤΕΜ:100
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 320/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear