Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 319/19-4-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 319/19-4-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α1041800109 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:WDB9030621P669180 Τεμ:4
2. ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0030947504 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:WDB9030621P669180 Τεμ:2
3. ΜΠΟΥΖΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0009930461 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:WDB9030621P669180 Τεμ:8
4. ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0030947504 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:WDB9030621P669180 Τεμ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 319/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2021 - Ωρα 10.00
Bear