Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 308/25-05-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 308/25-05-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ A/C VW T5 DIESEL. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: DENSO32006 Τεμ:1 Πιθανή δαπάνη 365,80 €
2. ΚΟΝΤΕΣΕΡ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ) A/C VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7Η0820411Ε Τεμ:1 Πιθανή δαπάνη 105,40 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 308/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear