Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 302/23-05-2022 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 302/23-05-2022 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΦΡΕΟΝ) R134A ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 12 ΚΙΛΩΝ κιλά 36
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 302/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear