Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 300/11-04-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 300/11-04-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία καθαρισμού & ελέγχου 4 μπεκ Common Rail πετρελαιοκινητήρα τύπου MERCEDES 651 του ασθενοφόρου ΚΗΗ-2094 Τεμ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 300/2021
ΑΔΑ 6ΩΩΩΟΡ1Π-ΒΧ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear