Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 30/16-01-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 30/16-01-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Χειμερινά ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (με το εικονοσύμβολο “χιονονιφάδα & τρίκορφο βουνό”) τύπου: 235/65/16 C. Ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης. Με τοποθέτηση τους στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης).ΤΕΜ:8

2.Χειμερινά ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (με το εικονοσύμβολο “χιονονιφάδα & τρίκορφο βουνό”) τύπου: 215/65/16 C. Ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης. Με τοποθέτηση τους στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης).ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 30/2023
ΑΔΑ 6ΠΧ1ΟΡ1Π-Ρ3Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear