ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΟΛΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κωδ:Α6510305105 7τεμ.
Αριθμός Εντολής 21/20-01-2020
ΑΔΑ 6ΨΔ5ΟΡ1Π-ΖΜ1
ΑΔΑΜ 20PROC006431978
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear