Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 287/19-05-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 287/19-05-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ A/C MERCEDES 313 CDI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: AUTOCLIMA 40430300 ΤΕΜ:4 Πιθανή δαπάνη 1.882,32 €
2. ΚΟΝΤΕΣΕΡ A/C MERCEDES 313 CDI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: AUTOCLIMA 30310182 ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 453,22 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 287/2022
ΑΔΑ 94ΟΧΟΡ1Π-Ω3Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear