Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 284/2-04-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 284/2-04-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Ακροδέκτες Measure lead TP-C1812B Τεμ:1
2. Ακροδέκτες Back Probe TP-BP85-Set Τεμ:1
3. Ακροδέκτες Test Probe TP-TP90 Set Τεμ:1
4. Ακροδέκτες Alligator Clip TP-AC80I Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 284/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear