Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 279/16-05-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 279/16-05-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Εργασία επισκευής βλάβης ηλεκτρονικού πίνακα οργάνων CITROEN JUMPER DIESEL του KHΙ-8300 ασθενοφόρου οχήματος.Τεμ : 1 πιθανή δαπάνη 120,28 €
2. Εργασία επισκευής βλάβης ηλεκτρονικού πίνακα οργάνων CITROEN JUMPER DIESEL του KHΙ-8300 ασθενοφόρου οχήματος ως εφεδρικού.Τεμ:1 πιθανή δαπάνη 120,28 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 279/2022
ΑΔΑ ΩΔΟΜΟΡ1Π-ΣΧ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear