Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 261/05-05-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 261/05-05-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Αντικατάσταση παρμπίζ στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2022 ασθενοφόρο τύπου FIAT DUCATO DIESEL.τεμ:1 πιθανή δαπάνη 198,40 €
2. Στίλβωση και τοποθέτηση μεμβράνης στους προβολείς του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2022 ασθενοφόρου τύπου FIAT DUCATO DIESEL.Tεμ:2 πιθανή δαπάνη 49,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 261/2022
ΑΔΑ ΩΔΟΜΟΡ1Π-ΣΧ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear