Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 259/05-05-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 259/05-05-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΧΕΙΡΟΜΟΧΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:ST70695 B ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ SPENCER ΜΟΝΤΕΛΟ CARRERA TEC τεμ:1 πιθανή δαπάνη 148,80 €
2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΡΟΔΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ CARRERA TEC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER τεμ:4 πιθανή δαπάνη 376,96 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 259/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear