Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 243/29-04-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 243/29-04-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΑΣΤΑΡΙ 3+1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) Τεμ:10 Πιθανή δαπάνη 223,20 €
2.ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ RAL 1016-1106 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) Τεμ:10 Πιθανή δαπάνη 334,80 €
3.ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΗΣ 249 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ)Τεμ:10 Πιθανή δαπάνη 248,00 €
4.ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ) Τεμ:10 Πιθανή δαπάνη 148,80 €
5.ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 18 ΛΙΤΡΩΝ)Τεμ:3 Πιθανή δαπάνη 167,40 €
6.ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ)Τεμ:10 Πιθανή δαπάνη 235,60 €
7.ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΑΣΤΑΡΙΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ)Τεμ:6 Πιθανή δαπάνη 148,80 €
8.ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΜΙΝΙΟ) (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ)Τεμ:5 Πιθανή δαπάνη 49,60 €
9. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 18 ΛΙΤΡΩΝ) Τεμ:1 Πιθανή δαπάνη 55,80 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 243/2022
ΑΔΑ ΩΧΟ6ΟΡ1Π-ΗΤΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear