Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 241/29-04-2022 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 241/29-04-2022 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΛΟΙΦΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ (ΨΙΛΗ) τεμ:2 πιθανή δαπάνη 104,16 €
2. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΨΙΛΗ) τεμ:2 πιθανή δαπάνη 37,20 €
3. ΑΛΟΙΦΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ (ΜΕΣΑΙΑ) τεμ:2 πιθανή δαπάνη 104,16 €
4. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΜΕΣΑΙΑ) τεμ:2 πιθανή δαπάνη 37,20 €
5. ΑΛΟΙΦΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ (ΧΟΝΤΡΗ) τεμ:2 πιθανή δαπάνη 104,16 €
6. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΧΟΝΤΡΗ) ) τεμ:2 πιθανή δαπάνη 37,20 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 241/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear