Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 240/27-04-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 240/27-04-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:624317809 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 208,94 €
2.ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:510017710 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 39,68 €
3.ΒΟΛΑΝ VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:415025110 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 347,82 €
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ: ΚΗΙ 9984
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 240/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear