Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 237/18-3-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 237/18-3-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7Η0521101 Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 237/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear