Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 232/20-04-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 232/20-04-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1.ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ MERCEDES 310 ΚΩΔΙΚΟΣ:Α9061800009 ΤΕΜ:4
2.ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ MERCEDES 310 ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0040942604 ΤΕΜ:4
3. ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MERCEDES 310 ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6010901552 ΤΕΜ:4
Αριθμός Εντολής AE 232/21-04-2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2022
Αρχείο PDF pdf
Bear