Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 231/4-5-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 231/4-5-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΒΟΛΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ VW:070105266P ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:415025110 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 231/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear