Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 229/10-04-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 229/10-04-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. SPARTUS ΤΣΙΜΠΙΔΑ BZ25/EASY 4MTR ΤΕΜ:1
2. ΒΙΝΖΕΛ 15 - ΤΣΙΜΠΙΔΑ : 4 μ.ΤΕΜ:1
3. ΒΙΝΖΕΛ 15 -ΜΠΕΚ(Μ6): Ψιλό Φ0,6+Φ 0,8+1,0 ΤΕΜ:20
4. ΜΠΕΚ ΒΖ 25 Μ6 Φ0,8ΤΕΜ:20
5. ΒΙΝΖΕΛ 15 - ΠΡΟΣΤΟΜΙΟ (NORMAL)ΤΕΜ:15
6. ΒΙΝΖΕΛ 25 – ΠΡΟΣΤΟΜΙΟ (NORMAL)ΤΕΜ:15
7. ΒΙΝΖΕΛ 15 - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΜ:5
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 229/2023
ΑΔΑ 6ΩΧΜΟΡ1Π-ΧΝΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear