Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 225/15-04-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 225/15-04-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εξάτμιση Mercedes-316CDI, ΚΗΗ-8115 δωρεάς TAP. ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 225/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear