Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 206/8-04-2022 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 206/8-04-2022 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΡΕΛΕ 12V - 35A ΤΕΜ:4 Πιθανή δαπάνη 40,00 €
2. ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 100W - 16Ω ΤΕΜ:5 Πιθανή δαπάνη 24,80 €
3. ΡΕΛΕ HFKM-012-1ZS ΤΕΜ:10 Πιθανή δαπάνη 37,20 €
4. ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΤΕΜ:20 Πιθανή δαπάνη 62,00 €
5. ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΡΝΑΣ 120W ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 18,60 €
6. ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΡΝΑΣ 100W ΤΕΜ:4 Πιθανή δαπάνη 65,47 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 206/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear