Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 20/10-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 20/10-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Φανάρι οπίσθιο – δεξιό NISSAN NV400
Κωδικός: 2655000Q0F Τεμ. : 4 Τιμή:362,08 €
2. Φανάρι οπίσθιο – αριστερό NISSAN NV400
Κωδικός: 2655500Q0E Τεμ. : 4 Τιμή: 362,08€
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 20/2022
ΑΔΑ 9ΣΔ6ΟΡ1Π-ΚΨΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear