Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 188/01-04-2022 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 188/01-04-2022 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HYUNDAI ACCENT ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:KMHCG51FP2U147655 TEΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης AE 188/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear