Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 185/31-03-2022 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 185/31-03-2022 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:624317809 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 208,94 €
2.ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:510017710 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 39,27 €
3.ΒΟΛΑΝ VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:415025110 ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη 347,82 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 185/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear