Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 164/22-03-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 164/22-03-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:50 CM ME KΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΌΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜ.5 Πιθανή δαπάνη 58,00 €
2. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:55 CM ME KΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΌΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τεμ:20 Πιθανή δαπάνη 232,13 €
3.ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:58 CM ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΌΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜ:20 Πιθανή δαπάνη 232,13 €
4.ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:60 CM ME ΚΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΌΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜ:15 Πιθανή δαπάνη 174,10 €
5.ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:65 CM ME ΚΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΌΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜ:30 Πιθανή δαπάνη 360,10 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 164/2022
ΑΔΑ ΨΜΤΙΟΡ1Π-ΕΜΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear