Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων
Αριθμός Εντολής 113/31-03-2020
ΑΔΑ ΩΞΥ1ΟΡ1Π-ΑΙΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear