Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 147/15-03-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 147/15-03-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΑΡΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ DASTERI:460/12-24.08 ΤΕΜ:30 Πιθανή δαπάνη 1.153,20 €
2.ΦΑΡΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ DASTERI:DSL-480.08 ΤΕΜ:20 Πιθανή δαπάνη 1.624,40 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 147/2022
ΑΔΑ 9ΗΙΠΟΡ1Π-Φ95
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear