Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 140/14-03-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 140/14-03-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αντικατάσταση κρυστάλου παραθύρου στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-8112 ασθενοφόρο τύπου Mercedes Sprinter
ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 140/2022
ΑΔΑ ΨΔ2ΨΟΡ1Π-Θ32
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear