Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 128/23-02-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 128/23-02-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΕΒΑΤΩΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥ SMART ΚΩΔΙΚΟΣ:Q0002702V003000000 (O.E.=Original Equipment) ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 128/2023
ΑΔΑ Ψ6ΟΛΟΡ1Π-ΒΧΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear