ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΠΛΑΪΝΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5281 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΩ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΠΛΑΪΝΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5281 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΩ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΠΛΑΪΝΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5281 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΩ)
Αριθμός Εντολής 51/16-03-2021
ΑΔΑ ΨΦ8ΧΟΡ1Π-ΖΣ1
ΑΔΑΜ 21PROC008289516
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear