Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 402/14-07-2020 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 402/14-07-2020 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ FIAT DUCATO & CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ FIAT:1302777080 (Τεμ:6) πιθανή δαπάνη 480,00 €
2.ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ FIAT DUCATO & CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ FIAT:1304502080(Τεμ:3) πιθανή δαπάνη 54,01 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης AE 402/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear