ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 33Τ/2018
ΑΔΑ 6ΑΝΗΟΡ1Π-ΔΡ9
ΑΔΑΜ 18PROC002866404
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear