Προμήθεια ανταλλακτικών ΑΕ 389/7-07-2020 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ΑΕ 389/7-07-2020 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΡΕΟΝ R134A 24 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 389/2020
ΑΔΑ 6100ΟΡ1Π-ΗΚ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear