Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 341/15-06-2020 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 341/15-06-2020 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ 6PK1180 (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 341/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear