Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 322/4-6-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 322/4-6-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ HYUNDAI ACCENT ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ:KMHCG51FP2U147655 (Tεμ:2) Πιθανή δαπάνη 4,71 €
2.ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ HYUNDAI ACCENT ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ:KMHCG51FP2U147655 (Tεμ:2) Πιθανή δαπάνη 7,02 €
3.ΜΠΟΥΖΙ HYUNDAI ACCENT ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ:KMHCG51FPU147655 (Τεμ:8) Πιθανή δαπάνη 12,40 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 322/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear