Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 320/4-6-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 320/4-6-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ FIAT CINQUECENTO ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:ZFA17000000419286 (Tεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 320/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear