Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 311/01-06-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 311/01-06-2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ A/C MERCEDES 313 CDI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ AUTO CLIMA:40430300 ΤΕΜ.4 πιθανή δαπάνη 1.636,80 €
2. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ CITROEN JUMPER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ AUTO CLIMA:60652006 ΤΕΜ.10 πιθανή δαπάνη 233,86 €
3. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ CITROEN JUMPER 4X4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ AUTO CLIMA:6065288979 ΤΕΜ.4 πιθανή δαπάνη 106,14 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 311/2020
ΑΔΑ 63Β5ΟΡ1Π-ΞΨΩ
ΑΔΑΜ 20PROC007020337 2020-07-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear